Gemeente Rotterdam wil investeren in Sportpark Nieuw Terbregge; Natuurgras stap dichterbij

De gemeente Rotterdam wil investeren in de vernieuwing van Sportpark Nieuw Terbregge. Dat blijkt uit het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030, dat vandaag is voorgelegd aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het brengt de terugkeer van natuurgras op Het Kasteel weer een stap dichterbij.

Het IHP Sport dient als programma voor het op orde houden van sportaccommodaties waarvan de gemeente juridisch eigenaar is. Dat geldt ook voor Sportpark Nieuw Terbregge, waarvoor Sparta jaarlijks huur betaalt. Nieuw Terbregge is volgens de gemeente één van de zes projecten ‘die geen uitstel kunnen velen’.

Kortom, beoogd wordt dat op korte termijn met dit project kan worden gestart. Wanneer het verouderde complex aan de Bok de Korverweg is gerenoveerd, kunnen de teams die nu nog op Het Kasteel trainen verhuizen naar Nieuw Terbregge. Dat maakt de weg vrij voor natuurgras op Spangen.

Hoeveel de gemeente exact wil uittrekken voor de renovatie van Nieuw Terbregge is niet bekend. Wel is duidelijk dat de gemeente voor de zes projecten tezamen 156 miljoen euro wil begroten. Die kosten, aldus het College van B&W, bestaan voor een significant deel uit kapitaallasten van de investeringen die nodig zijn voor vervanging en renovatie.

De plannen worden op woensdag 8 juli nader besproken in de Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport. In een later stadium zullen de plannen de revue passeren in de gemeenteraad.

@slkooijman

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.